Symmantec Blue Coat NIC-S500-2x10G-PT-LR-Fbr

99,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Blue Coat NIC-S500-2x10G-PT-LR-Fbr for Symmantec Blue Coat S500

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet LX
  • Bus: PCI Express
  • Pass-through

Bảo hành: 12 tháng