Symmantec Blue Coat NIC-S400-2x10G-PT-SR-Fbr

99,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Blue Coat NIC-S400-2x10G-PT-SR-Fbr for Symmantec Blue Coat S400

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet SX
  • Bus: PCI Express
  • Pass-through

Bảo hành: 12 tháng