Riverbed SteelHead CX755H

19,000,000.00

CXA-00755-B020

Thích hợp cho văn phòng chi nhánh

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 20Mbps

Dịch vụ mạng – Dung lượng WAN: 45Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 150

LIC-CXA-755-H

RIOS 9.13

Bảo hành 24 tháng


Category: