Riverbed SteelHead CX755M

16,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng chi nhánh

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 10Mbps

Dịch vụ mạng – Dung lượng WAN: 45Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 150

RIOS 9.13

(LIC-CXA-755-M

Bảo hành 24 tháng


Category: