Riverbed SteelHead CX7070H

9,900,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng lớn, trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 2Gbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 180000

RIOS 9.8

LIC-CXA-7070-H

Bảo hành 24 tháng


Category: