Riverbed SteelHead CX7070L

350,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng lớn, trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 622Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 80000

RIOS 9.8

LIC-CXA-7070-L

Bảo hành 24 tháng


Category: