Riverbed SteelHead CX7055M

269,000,000.00

CXA-07055-B020

Thích hợp trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 1Gbps

QoS bandwidth băng thông : không giới hạn

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 100000

LIC-CXA-7055-M

RIOS 9.63

Bảo hành 24 tháng


Category: