Riverbed SteelHead CX7055L

215,000,000.00

CXA-07055-B010

Thích hợp cho văn phòng lớn, trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 622 Mbps

QoS bandwidth băng thông : không giới hạn

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 75000

LIC-CXA-7055-L

RIOS 9.63

Bảo hành 24 tháng


Category: