Riverbed SteelHead CX7055H

455,000,000.00

CXA-07055-B030

Thích hợp trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 1.5Gb Mbps

QoS bandwidth băng thông : không giới hạn

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 150000

LIC-CXA-7055-H

RIOS 9.63

Bảo hành 24 tháng


Category: