Riverbed SteelHead CX570M

29,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng chi nhánh

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 10Mbps

Dịch vụ mạng – Dung lượng WAN 50Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 450

RIOS 9.8

LIC-CXA-570-M

Bảo hành 24 tháng


Category: