Riverbed SteelHead CX570M

29,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng chi nhánh

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 10Mbps

Dịch vụ mạng – Dung lượng WAN 50Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 450

RIOS 9.8

LIC-CXA-570-M

Bảo hành 24 tháng


Category:

Description

Dung lượng WAN được tối ưu hóa10Mbps
Luồng kết nối TCP được tối ưu hóa450
Tối ưu hóa kết nối
SSL/TLS


450
Dịch vụ mạng - Dung lượng WAN50Mbps
Dịch vụ mạng - Luồng8000
Dịch vụ mạng - Lớp quy tắc
500
Dung lượng lưu trữ dữ liệu70Gb SSD
Dung sai lỗi bảo quản
Ổ đĩa có thể hoán đổi nóng
RAM2Gb
Expansion Slots (PCI-e)
Included Bypass Ports(Copper) 
4
Tối đa
# of Bypass Ports 
4
Có khả năng
SteelHead SD
Yes