Riverbed SteelHead CX555H

12,000,000.00

Thích hợp cho văn phòng chi nhánh

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 10Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 650

RIOS 9.13

LIC-CXA-555-H

Bảo hành 24 tháng


Category: