Riverbed SteelHead CX5055H

169,000,000.00

CXA-05055-B010

Thích hợp cho văn phòng lớn, trung tâm dữ liệu

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 400Mbps

QoS bandwidth băng thông: không giới hạn

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 25000

LIC-CXA-5055-H

RIOS 9.63

Bảo hành 24 tháng


Category: