Riverbed SteelHead CX1555M

94,000,000.00

CXA-01555-B010

Thích hợp cho văn phòng lớn, 

Dung lượng WAN được tối ưu hóa: 50Mbps

QoS bandwidth băng thông : 100Mbps

Tối ưu hóa TCP/UDP flow: 4500

LIC-CXA-1555-M

RIOS 9.63

Bảo hành 24 tháng


Category: