Riverbed SteelFusion Core 2000 –

219,000,000.00

SteelFusion Core – Bộ điều khiển phân phối lưu trữ trong trung tâm dữ liệu có giao diện với mạng vùng lưu trữ (SAN) để chiếu dữ liệu tập trung ra các nhánh

GCA-02000-B010

LIC-GCA-2000-H – trung tâm dữ liệu cho 40 chi nhánh

Bảo hành 24 tháng


Category: