Riverbed SteelCentral Controller SCC 8150 CMC-08150-BASE 50

95,000,000.00

CMC-08150-BASE

Riverbed SCC 8150 cho SteelHead đơn giản hóa quá trình triển khai, cấu hình và quản lý các thiết bị SteelHead. .
Quản lý 50 thiết bị SteelHeal

SCC RIOS 9.62

Bảo hành 24 tháng


 

Category: