Riverbed NIC-1-001G-4TX-BP 410-00115-01

8,200,000.00

bao gồm:

Thiết bị Riverbed NIC-1-001G-4TX-BP 410-000115-01

  • Number of ports: 4 Copper Gigabit Ethernet
  • Bus: PCI Express
  • Chipset: Intel® 82580DB Based

Bảo hành: 12 tháng