Riverbed 410-00301-03/NIC-1-010G-2LRBP

49,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị NIC-1-010G-2LRBP 410-00301-03

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet LX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng