Riverbed 410-00301-02/ NIC-008-2LR

29,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị 410-00301-02/ NIC-008-2LR

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet LX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng