Riverbed 410-00301-01 NIC-10G-2LR

19,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị 410-00301-01 NIC-10G-2LR

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet LX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng