Riverbed 410-00193-01 NIC-1-040G-2SR4-BP

135,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Riverbed 410-00193-01 NIC-1-040G-2SR4-BP

  • Number of ports: 2 Fiber 40 Gigabit Ethernet SX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng