Riverbed 410-00191-01 NIC-1-010G-4SR-BP

85,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Riverbed 410-00191-01 1-010G-4SR-BP

  • Number of ports: 4 Fiber 10 Gigabit Ethernet SX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng