Riverbed 410-00123-01 NIC-1-001G-4LX-BP

45,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Riverbed 410-00123-01 NIC-1-001G-4LX-BP

  • Number of ports: 4 Fiber Gigabit Ethernet LX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng