Riverbed 410-00122-01 NIC-1-001G-4SX-BP

39,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Riverbed 410-00122-01 NIC-1-001G-4SX-BP

  • Number of ports: 4 Fiber Gigabit Ethernet SX
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng