Riverbed 410-00094-01 NIC-1-010G-2TX

19,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị 410-00094-01 NIC-1-010G-2TX

  • Number of ports: 2 Copper 10 Gigabit Ethernet
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng