Riverbed 410-00036-02 NIC-1-010G-2SFP

29,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị 410-00036-02 NIC-1-010G-2SFP

  • Number of ports: 2 Fiber 10 Gigabit Ethernet
  • Bus: PCI Express

Bảo hành: 12 tháng