Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC 2E1 ASM Microsoft Lync

85,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC

  • 2 E1 ports
  • 25 SIP SBC Sessions
  • 1x DSP Modules
  • ASM module – Windows 2012/Microsoft Lync

Bảo hành: 12 tháng

Category: