Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC 300 Sessions

119,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Ribbon Sonus SBC 2000 Session Border Controller SBC

  • 300 SIP SBC Sessions
  • 2x DSP Modules

Bảo hành: 12 tháng

Category: