Juniper SA6500-25000u

360,000,000.00

Thiết bị Juniper SA6500

bao gồm:

ACCESSX500-ADD-25KU 25000 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.1R15.1,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: