Juniper SA2500-50U

37,000,000.00

Thiết bị Juniper SA2500

bao gồm:

SA2500-ADD-50U 50 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.1R15.1,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: