Juniper Networks SRX650

39,000,000.00

Thiết bị Juniper SRX650

bao gồm:

SRX650-BASE-SRE6-645AP and SRX-GP-16GE Module

Hệ điều hành mới nhất Junos 12.3X48D70

  • GE Base System: 6 10/100/1000 RJ45 + 4 1000Base-X SFP + 2 1000Base-X SFP shared
  • 7 Gbps Firewall performance
  • 2 Gbps IPS performance
  • 2 Gbps VPN performance
  • 350,000 Concurrent sessions
  • 35,000 New sessions/second
  • 40,000 Maximum security policies

Bảo hành: 24 tháng

Category: