Juniper Networks SRX240H2

15,500,000.00

Thiết bị Juniper SRX240

bao gồm:

Hệ điều hành mới nhất Junos 12.3X48D70

  • GE Base System: 16 10/100/1000 RJ45
  • 1.8 Gbps Firewall performance
  • 600 Mbps IPS performance

Bảo hành: 24 tháng

Category: