Juniper Mag6610-500u

35,700,000.00

Thiết bị Juniper MAG6610

bao gồm:

MAG SM-360 Service Module

MAG360-ADD-500U 500 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.3R11,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: