Juniper Mag6611-25000u

997,000,000.00

Thiết bị Juniper MAG6611

bao gồm:

2x MAG SM-360 Service Module

MAG360-ADD-25000U 25000 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.3R11,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: