Juniper Mag4610-100u

169,000,000.00

Thiết bị Juniper MAG4610

bao gồm:

MAG4610-ADD-100U 100 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.3R7,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: