Juniper Mag2600-50u

95,000,000.00

Thiết bị Juniper MAG2600

bao gồm:

MAG2600-ADD-50U 50 người dùng

OS: Pulse Secure Connection 8.3R7,  phần mềm khách hàng bao gồm

  • Windows 7/8/10
  • Android OS
  • Iphone OS
  • Linux

Bảo hành: 24 tháng

Category: