HP 3Com Switch 8800 VPLS Module VPN

15,900,000.00

Thiết bị HP 3com 5500 8-port SFP Module (JE075A)

Bảo hành: 12 tháng

Category: