HP 3COM Superstack-4 5500G-EI switch 3CR17259-91 – 24-ports SFP

12,500,000.00

Thiết bị HP 3COM Superstack-4 5500G-EI switch 3CR17259-91 – 24-ports SFP

Bảo hành: 12 tháng

Category: