Dialogic Brooktrout TR114+P4D Analog

12,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Dialogic Brooktrout TR114+P4D

  • 4 Channel Analog;
  • PCI bus

Bảo hành: 12 tháng

Category: