Dialogic Brooktrout TR1034+P2-1B ISDN

5,500,000.00

bao gồm:

Thiết bị Dialogic Brooktrout TR1034+P2-1B

  • 2 Channel ISDN;
  • PCI bus

Bảo hành: 12 tháng

Category: