Citrix SDX 21550 30 Instances – Platinium Edition

595,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix SDX 21550

Xenserver 6.5

30 Instances NS11.1 VPX

  • System throughput: 50 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: