Citrix SDX 17550 20 Instances – Platinium Edition

455,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix SDX 17550

Xenserver 6.5

20 Instances NS11.1 VPX

  • System throughput: 20 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: