Citrix MPX 11515 Platinium Edition

265,000,000.00

bao gồm:

Thiết bị Citrix MPX 11515

OS: NS 11.1

  • System throughput: 6 Gbs
  • SSL transactions/sec (1K key/2K key certificates): 30,000/6,000
  • VPN throughput (SSL) : 2 Gbs
  • SSL VPN Connections : 10000 Users
  • Compression throughput : 5 Gbs

Bảo hành: 24 tháng

Category: