Blue Coat PacketShaper 622Mpbs PS10000-622M

125,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS10000

bao gồm: ISP

Control

Shapping

Link Size 622Mpbs

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: