Blue Coat PacketShaper 200Mpbs PS7500-200M

75,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS7500

bao gồm:

Control

Shapping

Link Size 200Mpbs

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: