Blue Coat PacketShaper 1Gb PS10000-1Gb

175,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS10000

bao gồm: ISP

Control

Shapping

Link Size 1Gb

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: