Blue Coat PacketShaper 100Mpbs PS7500-100M

65,000,000.00

Thiết bị Blue Coat PacketShaper PS7500

bao gồm:

Control

Shapping

Link Size 100Mpbs

OS:  v9.2.6

Bảo hành: 24 tháng

Category: