Blue Coat HDD-1TB-SG9000

4,000,000.00

 

bao gồm:

HDD-1TB-SG9000

  • 1TB Hard Drive for Blue Coat SG9000

Bảo hành: 12 tháng