Blue Coat HDD-1TB-S-Series

4,500,000.00

 

bao gồm:

HDD-1TB-S-Series

  • 1TB Hard Drive for Blue Coat S500

Bảo hành: 12 tháng