Blue Coat HDD-1TB-CF5000

4,000,000.00

 

bao gồm:

HDD-1TB-CF5000

  • 1TB Hard Drive for CF5000

Bảo hành: 12 tháng