VN Telecom là nhà phân phối bán lẻ thiết bị mạng và viễn thông cao cấp và đặc biệt.

Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, và các nhà cung cấp dịch vụ, hệ thống mạng với chất lượng cao. Thiết bị từ các nhà sản xuất hàng đầu – bao gồm Juniper Networks, Pulse Secure, Blue CoatRiverbed – giảm giá tới 65% so với giá thị trường.

Chúng tôi mua hàng tồn kho của những Trung tâm lớn – từ những người dùng Juniper, Pulse Secure, Riverbed hiện tại hoặc trước đây có thiết bị dư thừa do các dự án bị hủy bỏ, nâng cấp mạng gần đây, gia công mạng, sáp nhập, mua lại hoặc thu hẹp.

Khoảng 25%  sản phẩm trong kho chúng tôi mua chưa được sử dụng còn trong hộp, hàng mới hoàn toàn.

Đối với thiết bị tân trang, chúng tôi kiểm tra từng cổng, từng thẻ, từng mô-đun, chạy dữ liệu và truyền dữ liệu qua mọi khung để đảm bảo dữ liệu tốt điều kiện làm việc và chất lượng tốt.

Chúng tôi cung cấp hết các sản phẩm và tất cả các thiết bị đi kèm với bảo hành thay thế tiêu chuẩn tăng gấp đôi đối với nhà sản xuất là 24 tháng.